• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Đề phần listening học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Địa lý năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Hóa học năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Lịch sử năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Vật lý năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 162 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Toán năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 203 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Địa lý năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề phần listening học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 280 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Lịch sử năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Ngữ văn năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 300 lượt tải | 1 file đính kèm