Sunday, 22/05/2022 - 14:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Đề phần listening học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Địa lý năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Lịch sử năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Hóa học năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Vật lý năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 vòng huyện môn Toán năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Địa lý năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề phần listening học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Ngữ văn năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và HDC học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện môn Lịch sử năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Hòa Bình | 146 lượt tải | 1 file đính kèm