Friday, 06/12/2019 - 08:25|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Trần Thị Tiễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02913881313
  • Email:
   tien3040@gmail.com
 • Huỳnh Cao Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02913880278
  • Email:
   khaitochucpgd@gmail.com
 • Huỳnh Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02913882719
  • Email:
   huynhhuuphuoc1961@gmail.com