• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Huỳnh Cao Khải
  • Trưởng phòng:
  • Ngày sinh:
   24/04/1971
  • Trình độ:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   02913880278
  • Email:
   khaitochucpgd@gmail.com
 • Trương Đồng Ba
  • Phó Trưởng phòng:
  • Ngày sinh:
   21/09/1982
  • Trình độ:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   02913880378
  • Email:
   truongdongba3@gmail.com