• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Huỳnh Cao Khải
  • Trưởng phòng:
  • Ngày sinh:
   24/04/1971
  • Trình độ:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   02913880278
  • Email:
   khaitochucpgd@gmail.com
 • Trương Đồng Ba
  • Phó Trưởng phòng:
  • Ngày sinh:
   21/09/1982
  • Trình độ:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   02913880378
  • Email:
   truongdongba3@gmail.com
 • Vũ Thị Gấm
  • Chuyên viên:
  • Ngày sinh:
   27/07/1973
  • Trình độ:
   Cử nhân Tiểu học
  • Điện thoại:
   02913880378
  • Email:
   vtgampgdhoabinh@gmail.com
 • Trần Minh Bảo
  • Chuyên viên:
  • Ngày sinh:
   04/12/1978
  • Trình độ:
   Đại học Sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   02913880378
  • Email:
   tranminhbaodonghai@gmail.com
 • Lâm Thành Trí
  • Chuyên viên:
  • Ngày sinh:
   01/01/1974
  • Trình độ:
   Đại học Kế toán
  • Điện thoại:
   02913880378
  • Email:
   thanhtriktpgdhbbl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Chuyên viên:
  • Ngày sinh:
   07/08/1983
  • Trình độ:
   Cử nhân GD Tiểu học
  • Điện thoại:
   02913881313
  • Email:
   phuonguyenthhb@gmail.com
 • Dương Văn Hậu
  • Cán bộ:
  • Ngày sinh:
   12/05/1977
  • Trình độ:
   Đại học Sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   02913881313
 • Phạm Kim Hồng
  • Chuyên viên:
  • Ngày sinh:
   15/08/1976
  • Trình độ:
   Đại học Mầm non
  • Điện thoại:
   02913880378
  • Email:
   kimhong1976@gmail.com