Tuesday, 19/10/2021 - 16:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Vũ Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0946323863
  • Email:
   vtgampgdhoabinh@gmail.com
 • Trương Đồng Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0888135252
  • Email:
   truongdongba3@gmail.com
 • Lâm Thành Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986322822
  • Email:
   thanhtriktpgdhbbl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0834747100
  • Email:
   phuonguyenthhb@gmail.com
 • Phạm Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945225477
  • Email:
   kimhong1976@gmail.com
 • Trần Minh Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915615905
  • Email:
   tranminhbaodonghai@gmail.com
 • Huỳnh Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02913882719
  • Email:
   huynhhuuphuoc1961@gmail.com
 • Huỳnh Cao Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02913880278
  • Email:
   khaitochucpgd@gmail.com
 • Đặng Phú Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   07813881313
  • Email:
   quochoabinh@gmail.com