Thursday, 29/07/2021 - 19:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HÒA BÌNH
 • Huỳnh Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02913882719
  • Email:
   huynhhuuphuoc1961@gmail.com
 • Huỳnh Cao Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02913880278
  • Email:
   khaitochucpgd@gmail.com
 • Đặng Phú Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   07813881313
  • Email:
   quochoabinh@gmail.com
 • Phạm Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Vũ Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Trần Minh Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915615905
 • Lâm Thành Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân